Sluitingsperiode bibliotheek!

In oktober zullen de twee bibliotheekvestigingen samen met de andere bibliotheken uit de provincie, overgaan van het provinciaal bibliotheeksysteem, naar het Vlaams bibliotheeksysteem, het EBS. Om dat praktisch te laten gebeuren is het nodig dat er vanaf 6 oktober een uitleenstop is in het provinciaal systeem. De bib zal dan moeten sluiten.

CatWise

Alle materialen en alle uitleengegevens moeten dan overgebracht worden van het ene systeem naar het andere. Dat zal een week duren. Daarna zal er in alle bibliotheken getest worden en zullen de bibliotheken één voor één terug opstarten in het nieuwe systeem. Dat kan niet overal tegelijk. De bibliotheken in Hemiksem en Niel zullen respectievelijk op zaterdag 16 oktober en op maandag 18 oktober de deuren terug openen.

Wij waarschuwen studenten alvast om volgend schooljaar tijdig aan hun verplichte lectuur te denken!

Als het EBS in werking treedt, verwachten wij voorlopig niet dat dit voor de meeste leners grote veranderingen met zich zal brengen. De grote wijzigingen doen zich voor aan de kant van het personeel. Wat wel zal veranderen, is dat in het EBS iedereen maar één maal opgenomen wordt in het hele Vlaamse systeem, ook als men lid is van verschillende bibliotheken. Daarom wordt gebruik gemaakt van de eID. Om de overgang naar het EBS te vergemakkelijken, is de bib nu de gegevens van de eID’s van de leden in het bibsysteem aan het updaten. Het is de bedoeling dat de eID, naast de gewone lidkaart, ook gebruikt zal kunnen worden aan de zelfuitleen.