Elektronisch lezen zit in de lift. Wij willen daar graag aan meewerken, maar worden beperkt door de wetgeving die hier nog onvoldoende op afgestemd is. Binnen de perken van het mogelijke willen wij onze leden toch de mogelijkheid bieden om gratis e-boeken te lezen.

 

Eboeken

E-readers bib:

De bib in Hemiksem leent een beperkt aantal e-readers uit, waarop je maximum 5 e-boeken van de bib kunt laten plaatsen. De e-boeken werden opgenomen in de catalogus.

Opgelet:

  • Wij mogen tot hiertoe géén data, maar alleen voorwerpen uitlenen. D.w.z.: wij kunnen e-readers uitlenen met e-boeken er op, maar we mogen géén e-boeken op een tablet of e-reader van een lener plaatsen.
  • Wij mogen de e-boeken die wij bezitten met 1 exemplaar tegelijk uitlenen. Eenmaal uitgeleend = afwezig en niet beschikbaar voor uitleen.
  • De e-readers worden uitgeleend voor 4 weken. Deze periode is niet verlengbaar.
  • Je kan per lidmaatschap max. 10 e-boeken per kalenderjaar op een e-reader van de bib laten plaatsen.
  • Voor je een e-reader kunt lenen in de bib, vragen wij je het reglement te ondertekenen.

De e-readers kunnen gereserveerd worden. Zij zijn gebruiksvriendelijk en kunnen gratis geleend worden. Probeer het eens!