Boek
Nederlands

Meervoudig afwezig

Gedichten die vragen bevatten over de essentie͏̈le waarden van zowel het individuele als het gemeenschappelijke bestaan en over het maken van keuzes.
Titel
Meervoudig afwezig
Auteur
Ester Naomi Perquin
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij Van Oorschot, 2017
37 p.
ISBN
9789028261631 (paperback)

Besprekingen

Taal als een hand die je aanraakt

Poëzie. Zowel Charlotte Van den Broeck als Ester Naomi Perquin hebben bundels met een persoonlijke inzet geschreven. Daardoor stellen ze zich kwetsbaarder op dan in hun vorig werk.

In onze levens zijn we vaak op meerdere plekken tegelijk afwezig, bijvoorbeeld als we tijdens een gesprek onze e-mails checken op onze smartphone. Zo missen we het overzicht en ontgaat ons belangrijke informatie, maakt Ester Naomi Perquin, de kersverse Nederlandse Dichter des Vaderlands, duidelijk in haar nieuwe bundel Meervoudig afwezig.

In het openingsgedicht laat ze 'onze professor' uitleggen: 'De aard van de afwezigheid, dames en heren, / is zodanig afhankelijk van ons verdwijnen / dat zij niet valt waar te nemen.'

Intussen zijn de studenten al niet meer aan het luisteren en hun spullen aan het inpakken.

In de eerste afdeling, 'De delen', staan heel persoonlijke gedichten, bijvoorbeeld over haar scheiding en de verhuizing als gevolg daarvan. In de delen is het totale te vinden en niet omgekeerd, luidde de stelling van de professor. En dus stapt het nieuwe stel maar een doos in die ze niet mochten openmaken, want …Lees verder

Dichter tegen God

In haar nieuwste bundel gaat Ester Naomi Perquin in competitie met God. Want dichters kunnen alles beter. Het raadsel van het universum kan ze niet ontsluieren, maar haar zoektocht ernaar levert wel briljante poëzie op.

Het is niet eens zeker dat wij echt bestaan. Dat is wat Ester Naomi ­Perquin, Nederlands huidige Dichter des Vaderlands, suggereert in Meervoudig afwezig, haar vierde bundel. Zij is de dichter van wat nog overblijft, nadat verder alles is weggevallen. 'Zelfs in de koppen van gevangen apen [...]', schrijft zij, 'treft men bij de sectie vaak nog hele stukken oerwoud aan.' In een zoektocht naar de oorsprong der dingen wil ze naar dat oerwoud op zoek. Deze bijzonder minutieus geconstrueerde bundel bestaat uit twee cycli: 'De delen' en 'Het totale'. Daar gaat één gedicht aan vooraf, over de correlatie tussen het partiële en de totaliteit. Je hebt pas zicht op de ware omvang van het geheel nadat je eerst een deel ervan hebt waargenomen: '“Een olifant,” zei hij nog zacht, “lijkt pas de olifant die hij / daadwerkelijk is wanneer u / wegens kijken door een sleutelgat / een groot deel van hem mist.”' Dit is een bundel over hoe wij de realit…Lees verder

Wat kan er niet zijn en toch in verschillende gedaantes een rol spelen? Dat is wat Ester Naomi Perquin (1980, Utrecht), in januari 2017 aangesteld als Dichter des Vaderlands, zich niet alleen in de titel afvraagt. Ze noemt het geluk, dartel van aard en daarom temeer hardnekkig nagestreefd en ze verwijst naar waarden als onschuld, vertrouwen en vrede. Meer nog benadrukt ze in de zicht- en denklijnen van deze verhalend overkomende verzen het maken van keuzes. Wie is verantwoordelijk en waarvoor dan precies? Niet voor niets zijn er, na een proloog, twee delen: van veertien en dertien (!) teksten. Dat zijn er niet veel, maar elk staat wel garant voor meervoudig gebruik. Dat is mede te danken aan de vernuftige zinsbouw die de lezer regelmatig, net lang genoeg, op het verkeerde been zet. De indringendste leesmomenten staan meestal aan het eind, bijvoorbeeld: 'Waarom we eenzaam zijn / terwijl hij ervoor geleerd heeft / en ik ervoor gevreesd.' en ook 'Het gedicht zit waar je wacht te worden a…Lees verder

Over Ester Naomi Perquin

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Vera de Kok

Ester Naomi Perquin [uitspraak: Perkwien] (Utrecht, 16 januari 1980) is een Nederlandse dichteres.

Loopbaan

Perquin groeide op in Zierikzee en woont sinds 2001 in Rotterdam. In 2006 studeerde ze af aan de Amsterdamse Schrijversvakschool met als hoofdrichting poëzie. Ze was gevangenbewaarder om haar studie te bekostigen. Ze publiceerde gedichten in de literaire tijdschriften De Tweede Ronde en Tirade. Van laatstgenoemd blad was ze van 2008 tot 2013 redacteur. Perquin was tot april 2014 columnist voor de Groene Amsterdammer en schreef radioverhalen voor VPRO's De Avonden. Daarnaast leverde Perquin bijdragen aan onder meer De Gids, Trouw en NRC Handelsblad. Op Gedichtendag 2011 werd ze voor twee jaar benoemd tot Stadsdichter van Rotterdam.

In het voorjaar van 2007 debuteerde ze met de dichtbundel Servetten halfstok, waarvoor ze de Debuutprijs van het tijdschrift Het Liegend Konijn ontving. Als …Lees verder op Wikipedia