Bibliotheek IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel

E-readers en e-boeken

Elektronisch lezen zit in de lift. Bibliotheken willen daar graag aan meewerken, maar worden beperkt door de wetgeving die hier nog onvoldoende op afgestemd is. Binnen de perken van het mogelijke willen wij onze leden toch wijzen op een aantal mogelijkheden om gratis e-boeken te lezen.

E-readers bib:

De bib leent op dit moment een beperkt aantal e-readers uit, waarop je maximum 5 e-boeken die in het bezit zijn van de bib kunt laten plaatsen. De e-boeken werden opgenomen in de catalogus.

Opgelet:

  • Bibliotheken mogen tot hiertoe géén data, maar alleen voorwerpen uitlenen. D.w.z. zij kunnen e-readers uitlenen met e-boeken er op, maar de bib mag géén e-boeken op een eigen tablet of e-reader van een lener plaatsen.
  • Bibliotheken mogen de e-boeken die zij bezitten maar met 1 exemplaar tegelijk uitlenen (alsof het papieren boeken zijn). Eenmaal uitgeleend= afwezig en niet beschikbaar voor uitleen.
  • De e-readers worden uitgeleend voor 4 weken. Deze periode is niet verlengbaar.
  • Je kan per lidmaatschap max. 10 e-boeken per kalenderjaar op een e-reader van de bib laten plaatsen
  • Vooraleer je een e-reader kunt lenen in de bib, vragen wij je het reglement te ondertekenen.

De e-readers kunnen gereserveerd worden. Zij zijn gebruiksvriendelijk en kunnen gratis geleend worden. Probeer het eens!